Šta znači ARABIST?

» arabist • muški rod Znalac arapskog jezika, arapske književnosti i umetnosti; naročito: čuveni medicinari Srednjeg veka koji su bili pod uticajem arapskih lekara.