Šta znači ARABINOZA?

» arabinoza • ženski rod (hemija) Monosaharid sa 5 ugljenikovih atoma.