Šta znači ARABADŽILUK?

» arabadžiluk • muški rod Zanimanje kočijaša, vozara zaprežnih kola.
Kolarski zanat (tur.)