Šta znači ARABADŽIJA?

» arabadžija • muški rod Kočijaš, vozar, kirijaš.
Majstor koji pravi kola, kolar.