Šta znači ANTISAMOUPRAVNOSOCIJALISTIČKI?

» Antisamoupravnosocijalistički • soc. Onaj koji je protiv samoupravnog socijalističkog režima. Inače jedna od najdužih reči u srpskom jeziku.