Šta znači ANTIAPEKS?

» antiapeks • muški rod (astrologija) Tačka na nebu u pravcu od koje se vrši kretanje; suprotno: apeks.