Šta znači ANTIADIJAFORIST?

» antiadijaforist • muški rod Protivnik moralne ravnodušnosti; up. adijaforist.