Šta znači ANTI?

» anti • prefiks Predmetak u složenicama sa značenjem: protiv, prema, iza, mesto, umesto.

» Anti Stari Sloveni.