Šta znači ANTAGONIZIRATI?

» antagonizirati • glagol Biti u opreci sa nekim ili sa nečim, raditi u suprotnom pravcu, boriti se protiv koga ili čega.