Šta znači ANTAGONISTIČKI?

» antagonistički • pridev Protivan, suprotan, neprijateljski. (grč.)