Šta znači ANORGANOGENIJA?

» anorganogenija • ženski rod Nauka o postanku nežive (anorganske) prirode.