Šta znači ANOGENA METAMORFOZA?

» anogena metamorfoza • geo geološke promene na mineralima izazvane uticajem vode ili vazduha.