Šta znači ANOGEN?

» anogen • pridev (geologija) O stenama: stene čiji je materijal postao kretanjem odozdo nagore, tj. eruptivne stene; suprotno: katogen.