Šta znači ANODONTI?

» anodonti • (životinja) Sisari koji nemaju zuba.