Šta znači ANO ANTE HRISTUM?

» ano ante Hristum • l. anno ante Christum godine pre Hrista, pre Hristova rođenja (godine od pre nove ere)