Šta znači ANACIONALAN?

» anacionalan • pridev Koji je bez narodnosti, koji ne oseća svoju narodnost.