Šta znači ANABIOZA?

» anabioza • ženski rod Ponovno oživljavanje sasušenih ili promrzlih životinja.
Osobenost nekih biljaka i životinja da maksimalno zaustave životne aktivnosti i da kasnije, kada im se doda dovoljna količina vode, ponovo ožive (bakterije, mahovine, lišajevi i dr.)