Šta znači ANABATIČAN?

» anabatičan • pridev Koji se penje, koji napreduje, koji raste;
anabatična groznica, med., groznica koja hvata svakog dana, stalna groznica.