Šta znači AN?

» an • prefiks U grčkim složenicama, ispred samoglasnika, daje reči odrečno značenje, odgovara našem ne-, latinskom in-, nemačkom un- itd.

» an • muški rod Krčma, kafana; isto i han (tur.)
» AN • skraćenica Akademija nauka.