Šta znači AMUZIKALAN?

» amuzikalan • pridev Koji nema smisla za muziku, koji je bez sluha; koji ne poznaje muziku.
Koji je tup za nešto, koji ne poznaje nešto, koji se ne razume u čemu.