Šta znači AMURETA?

» amureta • ženski rod Mala, prolazna ljubav, ljubav bez strasti.