Šta znači AMUNDIZAM?

» amundizam • muški rod Shvatanje po kome samo bog postoji, a svet ne postoji; bog je apsolutni duh, a svet je samo treperenje, igra tog duha.