Šta znači ALAJČAUŠ?

» alajčauš • muški rod Podoficir u turskoj vojsci;
Konjanik.