Šta znači ALAFRANKA?

» alafranka • prilog Na evropski način, po evropski, po zapadnjački (za razliku od turskog, orijentalnog, islamskog); supr.: alaturska.