Šta znači ALABUKA?

» alabuka • ženski rod Vreva, galama, graja, vika, gužva, isto i halabuka.