Šta znači ALABASTER?

» alabaster • muški rod (mineral) Vrsta belog mermera, mekan i prozračan, ponekad sa žilicama u boji.
Sitnozrni kristalni gips, bele do crvenkaste boje, upotrebljava se u vajarstvu i građevinarstvu.
Naročita, veoma tvrda vrsta gipsa, u vodi teško rastvorljiv; alabastersko staklo mutno, poluprovidno staklo.