Šta znači ALABANDIZAM?

» alabandizam • muški rod Umetničko oošljarenje, umetnička drljotina (po karijskom gradu Alabanda, gde je vladao rđav umetnički ukus.)