Šta znači ALA PRIMA?

» ala prima Slikati odmah ili najednom slikati, tj. bez prethodnog gruntiranja.