Šta znači AL?

» al • prefiks Arapski član, npr. al-kali, al-kohol, Al-kuran itd; često se upotrebljava i el i ul.

» Al • skraćenica (hemija) Simbol aluminijuma.