Šta znači AKADKEMAC?

» akadkemac popularan naziv za itomce Vojne akademije (nekada u Srbiji); up. akademija.