Šta znači AKADI?

» Akadi Jedan od naroda antičke Grčke.