Šta znači AKADEMSKI?

» akademski • pridev Koji pripada visokoj, velikoj školi, koji se tiče ove; koji pripada akademiji.
Koji se tiče akademije;
Obrazovan na visokoj školi, školski;
fig. usiljen, krut.

» akademski • prilog Učeno, na teorijskom nivou, teško shvatljivo, kruto, doktrinarno.