Šta znači AKADEMIZAM?

» akademizam • muški rod U likovnim umetnostima: pravac kod koga je težište u tome da se strogo pridržava tradicionalnih (antičkih) umetničkih oblika i pravila, bez unošenja samostalnih ličnih osećanja i shvatanja; dakle, više manje, ropsko podražavanje antičkih uzora.
Preterano teoretiziranje, knjiški formalizam, naročito u umetnosti.
Odvajanje nauke od života.
Tehnička veština, bez invencija i novih saznanja; pridržavanje ustaljenih formi u umetnosti, naročito u slikarstvu.