Šta znači AKADEMIK?

» akademik • muški rod Slušalac neke visoke škole za nauku ili umetnost; član udruženja za unapređenje nauke i umetnosti; akademičar.
Član akademije nauka.