Šta znači AKADEMIJA?

» akademija • ženski rod Vrt u blizini Atine gde je Platon proučavao o svojoj filozofiji.
Platonova škola, Platonova filozofija.
Visoka škola za nauku ili umetnost.
Udruženje naučenjaka i umetnika radi unapređivanja nauke i umetnosti.
Svečana priredba u slavu nekog značajnog događaja ili neke ličnosti.