Šta znači AKADEMIČAR?

» akademičar • muški rod Slušalac neke visoke škole za nauku ili umetnost; član udruženja za unapređenje nauke i umetnosti; akademičar.