Šta znači AGAME?

» agame • (botanika) Biljke gimnospore čije se ćelijice razmnožavaju samostalno, bez uticaja drugih oplodnih ćelija.