Šta znači AGALUK?

» agaluk • muški rod Zvanje, dostojanstvo age;
Posed koji pripada agi;
Deo prihoda koji se daje agama;
(fig.) Samovlašće, osionost.