Šta znači AGALMA?

» agalma • ženski rod Lik, kip, slika, ukras, naročito u hramu.