Šta znači AGALAKTIJA?

» agalaktija • ženski rod (medicina) Bezmlečnost dojke, oskudica u mleku kod matere.