Šta znači AGA?

» aga • muški rod Vlasnik zemlje u staroj Turskoj ili vojni starešina.
Otomanski vojni komandant.
Turski plemić nižeg ranga.