Šta znači AEROAUTO?

» aeroauto • muški rod (aeronautika) Aeroautomobil.
Mali avion sa krilima koja se mogu sklopiti ili uvući, tako da se posle upotrebljava kao automobil.