Šta znači AERO?

» aero • prefiks Predmetak u složenicama sa značenjem: vazduh, vazdušni, koji je u vezi sa vazduhom.