Šta znači AERIFIKACIJA?

» aerifikacija • ženski rod Punjenje vazduhom; hem. pretvaranje u vazduh, gas, plin.