Šta znači ACEFALAN?

» acefalan • pridev Metrični niz ili stih kome nedostaje početni slog (u starogčkoj metrici).