Šta znači AČAKATURA?

» ačakatura • ženski rod (muzika) Stapanje, sazvučenje ranije udarenog tona sa narednim glavnim tonom; takođe: dodavanje jednog intervala akordima radi pojačanja harmonije.