Šta znači AC?

» Ac • skraćenica (hemija) Simbol aktinijuma.

» AC • skraćenica Atomska centrala.

» Pogledajte i «