Šta znači ABD?

» abd • prefiks Sluga, rob. (arab.)