Šta znači ABAJLIJA?

» abajlija • ženski rod (tur.) Abaja, abaija, pokrivač izrađen od abe (grubog sukna), koji se prebacuje preko konjskog sedla.