Šta znači ABAJA?

» abaja • ženski rod Abaija, abajlija.